Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI)

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI)
Oceń
(Ocena: 5, Głosów: 2)
Międzynarodowa Korporacja Kynologiczna powstała w 1911 roku, a Statut jej został zatwierdzony przez delegatów stowarzyszeń kynologicznych z: Austrii, Belgii, Francji, Holandii i Niemiec. Wojna w 1914r. przerwała działalność Federacji. Starania Belgii oraz Francji doprowadziły w 1921r. do ponownego ukonstytuowania Federacji oraz opracowania nowego statutu, który m.in. postanawia, że: Art.1 FCI powołana zostaje dla wszystkich stowarzyszeń narodowych uznających niniejszy statut. Członkowie jej uznają się wzajemnie jako organizacje kierownicze kynologiczne swoich krajów, pomijając wszelkie inne organizacje. Art.2 FCI konstytuuje się dla popierania, ochrony i obrony kynologii i hodowców psów czystej rasy wszystkimi środkami, które uzna za użyteczne, a w szczególności przez: a) wzajemne uznanie ksiąg pochodzenia (rodowodowych), b) wzajemne uznanie przydomków hodowlanych i stworzenie międzynarodowego repertorium tych przydomków, c) uznanie wzajemne sankcji karnych, d) stworzenie stałego zarządu, e) zwoływanie międzynarodowych kongresów kynologicznych, f) ujednolicenie regulaminów postępowania i metod hodowlanych, g) przyjęcie regulaminów międzynarodowych. Siedzibą Międzynarodowej Federacji Kynologicznej jest Belgia. Język francuski przyjęto jako język, w którym będą redagowane wszystkie ważne dokumenty. Władzami Federacji są: Walne Zgromadzenie Delegatów i Zarząd. W walnych zgromadzeniach co roku biorą udział delegaci sfederowanych organizacji, po trzech z każdego państwa. Na Zgromadzeniu Generalnych FCI, zwołanym po raz pierwszy w Warszawie w 1969r., został uchwalony Regulamin Wystaw Międzynarodowych, uzupełniający dotychczasowy regulamin ogólny FCI w sprawach wystaw, upoważniający do wystąpienia o przyznanie certyfikatów kwalifikujących do uzyskania przez psa Międzynarodowego Championatu Piękności - CACIB. Regulamin ten dotyczy tylko wystaw, na których może być przyznawany CACIB. Na jego podstawie do roku 1983 polskie psy rasowe uzyskały 2210 tytułów Międzynarodowego Championa. W redulaminie FCI rasy psów zostały podzielone na 10 kategorii:
 • Owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła,
 • Pinczery i sznaucery, molosy, psy górskie i szwajcarskie psy do bydła,
 • Teriery,
 • Jamniki,
 • Szpice i psy w typie pierwotnym,
 • Psy gończe i posokowce,
 • Wyżły (psy wystawiające zwierzynę),
 • Płochacze, psy aportujące i dowodne,
 • Psy ozdobne i do towarzystwa,
 • Charty.
Źródło: "Psy rasowe w Polsce"

Komentarze

Wszystkie komentarze
 • 0

  Dziękuję za cenną uwagę - artykuł był pisany na podstawie dość starych źródeł i stąd pewnie wynika błąd tłumaczenia. Tytuł został poprawiony.

 • 0

  FCI - Federation Cynologique Internationale, tłumaczy się na Międzynarodowa Federacja Kynologiczna, a nie jak jest w tytule tego artykułu Korporacja. Duży minus!