Regulamin serwisu TwojeZwierzaki.org

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu TwojeZwierzaki.org, dostępnego pod adresem URL: https://twojezwierzaki.org/.
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu TwojeZwierzaki.org, dostępny w najaktualniejszej wersji pod adresem URL: https://twojezwierzaki.org/regulamin
  2. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem URL: https://twojezwierzaki.org.
  3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. W przypadku osób niepełnoletnich, korzystanie z serwisu wymaga zgody jego przedstawiciela ustawowego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich publikacji w Serwisie.

§2

Prywatność

 1. Podczas korzystania z Serwisu, na komputerze Użytkownika mogą być zapisywane niewielkie pliki tekstowe (ang. "cookies"), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i są zupełnie nieszkodliwe dla Użytkownika.
 3. Serwis stosuje pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i pozwalają na zapamiętanie wprowadzonych ustawień.
 4. Firma Google Inc. ("Google") w ramach swoich usług, z których korzysta Serwis: Google Analytics i Google AdSense, wykorzystuje cookies do tworzenia raportów aktywności osób odwiedzających Serwis oraz doboru reklam wyświetlanych na podstawie preferencji odwiedzającego. Za pomocą używanych mechanizmów, Google może pozyskać takie informacje jak: adres IP, nazwa przeglądarki, obecność dodatków typu Flash Player, czy rozdzielczość ekranu. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności Google, należy odwiedzić stronę Centrum ochrony prywatności, dostępną pod adresem URL: http://www.google.com/privacy/ads/.
 5. Użytkownik w każdej chwili może całkowicie zablokować korzystanie z cookies, zmieniając stosowne ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak może to skutkować ograniczonym dostępem do funkcjonalności Serwisu.